Borger- pårørendesamarbejde

På Egehøj lægges der stor vægt på, at den enkelte borger har størst mulig indflydelse på eget liv. Dette sker via samtaler med den enkelte borger.

Det prioriteres højt, at der er et velfungerende samarbejde med pårørende. Pårørende er altid velkomne på botilbuddet Egehøj.
Der afholdes løbende møder med pårørende. Desuden afholdes der fælles arrangement med borgere og pårørende.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger og/eller pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for beboerne på alle boenheder, og disse mødes i løbet af året, samt to gange årligt med Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Mere information på siden her.

Sidst opdateret: 11.08.2018