Målgruppe og visitation

Målgruppen er fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der har behov for varig bolig med støtte og omsorg døgnet rundt. De nuværende borgere er mellem 35 og 76 år.

Vi tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens §85 og §141. Vi tager udgangspunkt i de kvalitetsstandarder og politiske målsætninger for området, som Byrådet har vedtaget.

Optagelse i Botilbuddet Egehøj foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.
Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i Botilbudet Egehøj. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Information om visitation, samt indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår på siden her:

Information og vejledning

 

Sidst opdateret: 11.08.2018